Sejarah Ilmu Faraidh

Takrif ilmu Faraidh

Dari sudut bahasa: Faraidh (فرائض) adalah pecahan dari perkataan (فريضة), yang mempunyai makna (مفروضة) iaitu bahagian yang telah ditentukan kadarnya.

Dari sudut Istilah: Ilmu yang bersangkut-paut dengan urusan pembahagian harta peninggalan si mati.

Sejarah pembahagian harta pusaka

Dalam zaman jahiliah, ada tiga sebab seseorang itu boleh mewarisi harta:

  1. Kerana pertalian kerabat, dan ini hanya dikhaskan untuk lelaki yang sudah dewasa. Wanita dan kanak-kanak tidak berhak mendapat harta pusaka.
  2. Ikatan perjanjian, iaitu dua orang yang sumpah setia dan ikat janji untuk saling tolong menolong semasa mereka hidup. Apabila salah seorang dari mereka mati, maka kawannya akan mewarisi harta peninggalannya.
  3. Anak angkat: Dengan syarat ia lelaki dewasa, kerana anak angkat akan di bin kan kepada bapa angkatnya dan dianggap sebagai anak keturunannya. Anak angkat perempuan/wanita tidak berhak mewarisi harta bapa angkatnya.

Pada zaman awal-awal Islam, harta orang Muhajirin yang mati akan diwarisi oleh saudaranya yang ikut hijrah. Yang tidak ikut hijrah tidak mewarisi harta tersebut. Jika orang muhajirin itu tiada saudara-mara di Madinah, maka hartanya akan diwarisi oleh orang Ansar yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah s.a.w dengan orang muhajirin yang mati itu. Dalilnya: surah Al-Anfal, ayat 72.

Kemudian hukum ini dibatalkan dan digantikan dengan wasiat kepada ibu bapa dan kerabatnya. Dalilnya: Al-Anfal:75, Al-Ahzab:6, Al-Baqarah:180.

Setelah itu, dibatalkan hukum membuat wasiat untuk waris dan ibu-bapa dan digantikan dengan ayat-ayat waris dalam surah An-Nisaa, ayat 11-12 dan 176.

Ada dua riwayat yang menceritakan tentang turunnya ayat 11-12 dan 176 dari surah An-Nisaa.

Pertama: Diriwayatkan bahawa isteri seorang sahabat yang bernama Saad bin Ribi datang mengadap Nabi s.a.w dengan dua anak perempuannya. Dia beritahu bahawa setelah suaminya mat syahid dalam peperangan Uhud, pakcik budak-budak itu ambil semua harta suaminya. Maka kedua anak perempuan Saad tidak dapat sesuatupun. Nabi s.a.w beritahu kepadanya bahawa Allah akan menghukum perkara itu. Kemudian turunlah ayat-ayat waris.

Kedua: Ayat-ayat waris itu turun dalam kes Abdur Rahman bin Tsabit. Ia meninggal dunia dan tinggalkan seoarang isteri, Ummu Kahhah dan lima orang saudara perempuan. Kemudian datang waris dari pihak laki-laki dan ambil semua hartanya. Maka ummu Kahhah beritahu Nabi s.a.w tentangperkara itu. Kemudian turunlah ayat-ayat waris.